Search form

Juan 14:30

30’Tajndye cwimatseina̱ⁿtya̱ya ñꞌeⁿndyoꞌ, ee mandyo nquii na cwiluiitquieñe quiiꞌ nꞌom nnꞌaⁿ tsjoomnancuewaañe. Sa̱a̱ tjaa meiⁿcwii na matseixmaⁿya na juu joꞌ nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe na catꞌuiinaꞌ ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index