Search form

Juan 14:9

9Tꞌo̱ Jesús nnom:

—Chiuu sa ꞌu Felipe, jaachꞌee xuee mꞌaaⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ, ¿aa maxjeⁿ ticwajnaⁿꞌ ja? Tsꞌaⁿ na jnda̱ ntyꞌiaaꞌ ja, mati jnda̱ ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Tsotya̱. ¿Chiuu na matsuꞌ: “Quiaaꞌ na nntyꞌiaanda̱a̱yâ Tsotyeꞌ”?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index