Search form

Juan 16:13

13Sa̱a̱ quia na nncwjeeꞌcañoom juu Espíritu na cwiluiiñe na mayuuꞌ, juu nncjaaꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ chaꞌtso ñꞌoom na mayuuꞌ ee nchii nntseineiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii, nntseineiⁿ ticwii cwii ñꞌoom na mandii na matseineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ mꞌmo̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na quia nluii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index