Search form

Juan 17:12

12Yocheⁿ na tyomꞌaaⁿya naquiiꞌntaaⁿ naⁿmꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaꞌ lꞌo̱o̱, tyotsꞌaa cwenta joona ñequio najndeii na matseiꞌxmaⁿꞌ nncuꞌ. Ndoꞌ meiⁿcwiindyena tîcatsuuñe, macanda̱ tsuuñe juu tsꞌaⁿ na matseixmaⁿ na catsuuñe, cha na catseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌomꞌ na teiljeii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index