Search form

Juan 17:21

21cha ñeꞌcwii nlaꞌxmaⁿna, chaꞌxjeⁿ ꞌu Tsotya̱ya ñeꞌcwii cwiluiindyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, ndoꞌ ja ñeꞌcwii cwiluiindyo̱ ñꞌeⁿndyuꞌ. Ee na ljoꞌ mati joona nnda̱a̱ nlaꞌxmaⁿna na ñeꞌcwii cwiluiindyena ñequiondyo̱ jaa. Quia joꞌ nlaꞌyuꞌ nnꞌaⁿ tsjoomnancue na ꞌu jñomꞌ ja.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index