Search form

Juan 17:3

3Luaa waa na nntseixmaⁿ tsꞌaⁿ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌaⁿ, na catseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na ñenncuꞌcheⁿꞌ cwiluiindyuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mayuuꞌ ndoꞌ mati na ja Jesús cwiluiindyo̱ Cristo na jñomꞌ ja quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index