Search form

Juan 18:20

20Tꞌo̱ Jesús matsoom:

—Ñequiiꞌcheⁿ ñequio na jndooꞌ nnꞌaⁿ tyotseina̱ⁿya. Ndoꞌ na tyoꞌmo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos naquiiꞌ lanꞌom ꞌnaaⁿna ñequio watsꞌom tꞌmaⁿ yuu na cwitjomndyena. Meiⁿcwii ñꞌoom tyootseina̱ⁿ na cweꞌ ñeꞌwe ndyee tsꞌaⁿ ndii.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index