Search form

Juan 2:10

10Matsoom nnom:

—Ticwii cwii joo na ñetjo̱ na tꞌunco nnꞌaⁿ, najndyee tyoñeꞌquia nnꞌaⁿ winom na yaticheⁿ na nncwe ncꞌiaana. Ndoꞌ quia na jnda̱ mawjaacjoo naⁿꞌñeeⁿ na cwiwena, quia joꞌ cwiñeꞌquiana winom na ticueꞌntyjo̱ na yanaꞌ. Sa̱a̱ ꞌu jeꞌ, jnda̱ seiljoꞌ winom na yaticheⁿ na quia jeꞌcheⁿ nleilꞌuenaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index