Search form

Juan 2:6

6Maniom ñꞌoom na cwiqua̱a̱ⁿ jaa nnꞌaⁿ judíos na cwinndyuuꞌa ñequio na cwitmaaⁿya ꞌnaⁿ. Wꞌaa yuu na toco tsaⁿꞌñeeⁿ meintyjeeꞌ yom ljoo tꞌmaⁿ na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ, na quiwilꞌueeꞌndyena na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyena costumbreꞌñeeⁿ. Cwiwijndeii cwii cwii tsjooꞌñeeⁿ chaꞌna ñequiee hasta yom xjo lata ndaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index