Search form

Juan 20:15

15Tso Jesús nnoom:

—ꞌU yuscu, ¿chiuu na jeeⁿ matyꞌiooꞌ? ¿ꞌÑeeⁿ juu malꞌueꞌ?

Ndooꞌ ntyjeeⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee cwenta ntjomꞌñeeⁿ juu Jesús. Joꞌ chii matsoom nnom:

—Aa ndiꞌ ta, xeⁿ ꞌu tjañꞌoomꞌ jom, catsuꞌ no̱o̱ⁿ yuu tjaꞌqueⁿꞌ jom, quia joꞌ nncjo̱cꞌo̱ⁿya jom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index