Search form

Juan 21:11

11Quia joꞌ tuo̱ Simón Pedro tsꞌom wꞌaandaa chjoo. Jndyoñꞌoom tsquiꞌ tyuaatcwii na tooꞌnaꞌ ñjom calcaa ntꞌmaⁿ. Tueꞌntyjo̱ jooyooꞌ cwii siaⁿnto waljooꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ nqui nchooꞌ ndyeeyoꞌ. Ndoꞌ meiiⁿ na jeeⁿ ndyaꞌ jndye calcaaꞌñeeⁿ, sa̱a̱ tîcatyꞌiooꞌ tsquiꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index