Search form

Juan 3:13

13’Ee tjaaꞌnaⁿ tsꞌaⁿ na jnda̱ tjawa cañoomꞌluee cha nnda̱a̱ nntseicandii nnꞌaⁿ chiuu macaⁿnaꞌ na calꞌana na nlcoꞌxcwenaꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyena. Macanda̱ ja na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na jnaaⁿya cañoomꞌluee ntyjiiya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index