Search form

Juan 3:22

Matseineiⁿti Juan cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús

22Jnda̱ joꞌ jluiꞌ Jesús Jerusalén ndoꞌ jâ nnꞌaⁿ na tꞌmaaⁿ na calaꞌjomndyô̱ ñꞌeⁿ tsꞌiaaⁿ na machꞌeeⁿ, mati jluiiꞌâ ñꞌeⁿñê. Tyomaꞌno̱o̱ⁿyâ ñꞌeⁿñê tsꞌo̱ndaa Judea. Tyomꞌaaⁿyâ joꞌ joꞌ cwantindyo xuee. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ tquieꞌcañom jom na nleitsꞌoomndye.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index