Search form

Juan 3:8

8Ndiꞌ na cꞌuaa camꞌaaⁿ jndye, sa̱a̱ tileicantyjo̱ꞌ yuu jnaⁿnaꞌ, meiⁿ yuu wjaanaꞌ. Malaaꞌtiꞌ matseijomnaꞌ na tileicalaꞌno̱ⁿꞌ nnꞌaⁿ chiuu waa na tuiiñe tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index