Search form

Juan 4:22

22ꞌO nnꞌaⁿ Samaria jeeⁿ cachjoo cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ cweꞌ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌtoꞌyoꞌ jom. Sa̱a̱ jâ nnꞌaⁿ judíos cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌyayâ ꞌñeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyô̱. Ee cantyja ꞌnaaⁿyâ joꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index