Search form

Juan 4:46

46Jnda̱ joꞌ saanndaaꞌâ ñꞌeⁿñê Caná tsꞌo̱ndaa Galilea, yuu na seicwaqueeⁿ ndaa na sꞌaanaꞌ winom. Ndoꞌ tsjoom Capernaum tyomꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na cwiluiitꞌmaⁿñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ gobiernom. Tyochjoo, jnda tsaⁿꞌñeeⁿ, mꞌaaⁿ na wiiꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index