Search form

Juan 6:26

26Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱na, matsoom:

—Ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ na matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. ꞌO cwilꞌueꞌyaꞌyoꞌ ja nchii ncꞌe na ntyꞌiaꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na sꞌaa na tixocanda̱a̱ ntsꞌaa cweꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ sa̱a̱ cweꞌ ncꞌe na tcwaꞌyoꞌ tyooꞌ na tquiaanaꞌ na tjacjoꞌyoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index