Search form

Juan 6:39

39Ndoꞌ Tsotya̱ya na jñoom ja luaa waa na lꞌue tsꞌoom na catsꞌaa, na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na jnda̱ tquiaaⁿ lꞌo̱o̱ya, meiⁿcwiindye joona ticatsuuñe añmaaⁿꞌ. Ndoꞌ xuee na macanda̱ nñequia na nntaꞌndoꞌxco chaꞌtsondye joona.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index