Search form

Juan 6:40

40Ee Tsotya̱ya lꞌue tsꞌoom na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwintyꞌiaa ja na cwiluiindyo̱ Jnaaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱ nntoꞌñoomna na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌna. Ndoꞌ xuee na macanda̱ ja nñequia na nntaꞌndoꞌxco joo nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index