Search form

Juan 7:26

26Sa̱a̱ cantyꞌiaꞌyoꞌ ñequio na jndooꞌ jndye nnꞌaⁿ matseineiiⁿ, meiⁿ tjaa ljoꞌ coluena nnoom. ¿Aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na cwilaꞌtiuu naⁿmaⁿnꞌiaaⁿ cwentaaya na tsaⁿmꞌaaⁿꞌ mayuuꞌcheⁿ cwiluiiñê Cristo?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index