Search form

Juan 7:38

38Nntsꞌaanaꞌ ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ matso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii. Juu tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱, nnaaⁿꞌ quiiꞌ tsꞌoom chaꞌcwijom candaa na cwiñeꞌquia na ticantycwii na wandoꞌ tsꞌaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index