Search form

Juan 7:51

51Tsoom:

—Ñꞌoom na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na cwileiñꞌo̱o̱ⁿya, manquiuuya na matsonaꞌ na ticatyꞌiomyanaꞌ na nntuꞌxa̱a̱ⁿya cwii tsꞌaⁿ cwii tjo̱o̱cheⁿ na nndya̱a̱ya jnaaⁿꞌ, ndoꞌ na nliuuya ljoꞌ sꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index