Search form

Juan 8:10

10Jnda̱ joꞌ teintyjeeꞌyuu Jesús, ndoꞌ cweꞌ ncꞌe meiⁿcwiindye naⁿꞌñeeⁿ tacꞌoomndyena, macanda̱ juu yuscuꞌñeeⁿ cwii mꞌaaⁿ, joꞌ chii tsoom nnom:

—ꞌU yuscu, ¿yuu mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na tquiocalue jnaⁿꞌ? ¿Aa meiⁿncwii tsꞌaⁿ ticatseijndaaꞌñe jnaⁿꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index