Search form

Juan 8:17

17Naquiiꞌ ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na cwileiñꞌomꞌyoꞌ, waa ñꞌoom na matsonaꞌ: “Quia na cwitjoomꞌ ñꞌoom na cwitjeiꞌyuuꞌndye we nnꞌaⁿ, maxjeⁿ cwicaluiꞌyuuꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ.”

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index