Search form

Juan 8:33

33Joo naⁿꞌñeeⁿ tꞌo̱o̱na nnoom, jluena:

—Jâ cwiluiindyô̱ tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooꞌ. Meiⁿjom ndiiꞌ tyoomꞌaaⁿyâ moso nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. ¿Chiuu na matsuꞌ na nncꞌo̱o̱ⁿcandyaaꞌndyô̱ na mꞌaaⁿyâ nacje ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index