Search form

Juan 8:48

Mamꞌaaⁿ Jesús cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncꞌoom Abraham

48Quia joꞌ tꞌo̱o̱ nnꞌaⁿ judíos nnoom. Jluena:

—Jeeⁿ xcwe cwilꞌuuyâ na ꞌu cwiluiindyuꞌ tsꞌaⁿ Samaria. Mati mꞌaaⁿ tsaⁿjndii quiiꞌ tsꞌomꞌ joꞌ na matseintjeiⁿnaꞌ ꞌu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index