Search form

Juan 8:7

7Ndoꞌ cweꞌ ncꞌe na ticꞌoowintyjeeꞌna na cwitaꞌxꞌeena ñꞌoomwaaꞌ nnoom, teintyjeeꞌyuñê. Matsoom nda̱a̱na:

—ꞌÑeeⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ, juu cjuꞌjndyee tsjo̱ꞌ nacjooꞌ yuscumꞌaaⁿꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index