Search form

Juan 8:9

9Sa̱a̱ quia jndye naⁿꞌñeeⁿ ñꞌoomwaaꞌ, jnaⁿnaꞌ na macoꞌtianaꞌ nquiuna. Quia joꞌ to̱ꞌna na cwii ndoꞌ cwiindyena jluiꞌna joꞌ joꞌ. Nnꞌaⁿ na tquiendye jluiꞌjndyeena, jnda̱ joꞌ nnꞌaⁿ na cjeti mꞌaⁿ. Na macanda̱ ꞌndiinaꞌ nquii Jesús ñequio yuscuꞌñeeⁿ na meintyjeeꞌ jo nnoom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index