Search form

Juan 9:15

15Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ fariseosꞌñeeⁿ tyotaꞌxꞌeena nnoom. Tyoluena:

—¿Chiuu tuiiyuu na ya mantyꞌiaꞌ?

Tꞌo̱o̱ⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ, tsoom:

—Juu tsaⁿꞌñeeⁿ tyꞌoomñê tsooꞌ luaꞌno̱o̱ⁿ, jnda̱ chii tmaaⁿya luaꞌno̱o̱ⁿ, ndoꞌ jeꞌ ya mantyꞌiaya.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index