Search form

Juan 9:24

24Quia joꞌ jnda̱ we ndiiꞌ tqueeⁿꞌ nnꞌaⁿ judíos juu tsaⁿ na ñetꞌoom na nchjaaⁿꞌ. Tyoluena nnoom:

—Ñequio na ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom catseineiⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ. Jâ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌâ na juu tsaⁿsꞌamꞌaaⁿꞌ matseixmaaⁿ jnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index