Search form

Juan 9:31

31Chaꞌtsondyo̱ manquiuuya na Tyꞌo̱o̱tsꞌom xocañeeⁿ ñꞌoom ndyuee nnꞌaⁿ na laxmaⁿ jnaⁿ. Sa̱a̱ meiⁿcwiꞌñeeⁿcheⁿ tsꞌaⁿ na matseitꞌmaaⁿꞌñe jom ndoꞌ na machꞌee yuu na lꞌue tsꞌoom, tsaⁿꞌñeeⁿ nñeeⁿ ñꞌoom ꞌndyoo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index