Search form

Lucas 11:1

Maꞌmo̱ⁿ Jesús chiuu nlana̱a̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom

(Mt. 6:9-15; 7:7-11)

1Tyomꞌaaⁿ Jesús cwii joo na matseineiiⁿ nnom Tsotyeeⁿ. Quia na jnda̱ jnda̱ seineiiⁿ, cwiindye joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, tso nnoom:

—Ta, caꞌmo̱ⁿꞌ nda̱a̱yâ chiuu nlana̱a̱ⁿyâ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, chaꞌxjeⁿ na tꞌmo̱ⁿ Juan nda̱a̱ nnꞌaⁿ na tyolaꞌjomndye ñꞌeⁿñê.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index