Search form

Lucas 11:22

22Sa̱a̱ quia nncwjeeꞌcañoom cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na jndeiiti, nchiiti jom, quia joꞌ taxocanaⁿjneiⁿ ñꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ. Chaꞌtso lꞌo̱ tsꞌiaaⁿ na quitꞌmaⁿ tsꞌoom, nncwjiꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ndoꞌ nleilꞌueeꞌñe ꞌnaaⁿꞌaⁿ na niom.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index