Search form

Lucas 11:27

Nnꞌaⁿ na mayuuꞌcheⁿ na neiiⁿ

27Xjeⁿ na matseineiⁿ Jesús ñꞌoommeiⁿꞌ, cwii yuscu quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na jndyendye, seiwe jndyeeꞌ ndoꞌ tso nnoom:

—Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌaⁿ na seincuii ꞌu ndoꞌ seicateiꞌ ꞌu.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index