Search form

Lucas 11:47

47’Nntꞌuiiwiꞌnaꞌ ꞌo ee cwilꞌaꞌxcoꞌyoꞌ ndeiꞌluaa ꞌnaaⁿ profetas na tyolaꞌcwje weloꞌyoꞌ tandyo xuee, cha cantyꞌiaa nnꞌaⁿ na jeeⁿ cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyoꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Ndoꞌ manquieeti weloꞌyoꞌ na ñetꞌom quia ljoꞌ jlaꞌcwjeena naⁿꞌñeeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index