Search form

Lucas 11:51

51Wjaacꞌoomnaꞌ na tioo nioomꞌ Abel na seiquioo Caín hasta na macanda̱ na tioo nioomꞌ Zacarías, tsꞌaⁿ na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌ tio tꞌmaⁿ ñequio ta watsꞌom. Nndyeꞌyoꞌ nntsjo̱o̱, maxjeⁿ nntioomndye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ jeꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index