Search form

Lucas 12:33

33Canda̱a̱ꞌyoꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ na niom ndoꞌ calꞌaꞌyoꞌ naya ndyeñeeⁿꞌ. Xeⁿ luaaꞌ nlꞌaꞌyoꞌ, cañoomꞌluee nlatꞌueꞌyoꞌ ꞌnaⁿꞌyoꞌ yuu na xocandyue ee joꞌ joꞌ xocanda̱a̱ nncjaaquieeꞌ tsaⁿcanchꞌue meiⁿ candiu tixocalaꞌndaaꞌyoꞌ joonaꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index