Search form

Lucas 12:39

39Ndoꞌ calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ñꞌoomwaa, juu tsꞌaⁿ na cwiluiitquieñe naquiiꞌ wꞌaa, xeⁿ ntyjeeⁿ ljoꞌ xjeⁿ nncwjeeꞌ tsaⁿcachꞌue, quia joꞌ nncꞌoomcꞌeeñê ndoꞌ tixonquiaaⁿ na nncjaaquieeꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ naquiiꞌ wꞌaa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index