Search form

Lucas 12:42

42Tꞌo̱ Jesús, tsoom:

—¿ꞌÑeeⁿ juu joꞌ matseitiuuꞌ na cwiluiiñe moso tquiee na cjee matseino̱ⁿꞌ ndoꞌ na matseicanda̱? Tsaⁿꞌñeeⁿ nntyꞌiom patrom tsꞌiaaⁿ na candoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ntyje mosoñe na nñequiaa nantquie na nlcwaꞌ naⁿꞌñeeⁿ quia cwiweeꞌ xjeⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index