Search form

Lucas 12:54

ꞌNaaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja na macwiluii

(Mt. 16:1-4; Mr. 8:11-13)

54Mati tso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na jndyendye:

—Quia na cwintyꞌiaꞌyoꞌ na cwicaluiꞌ nchquiu ntyja na majaacue ñeꞌquioomꞌ, mantyja quinduꞌyoꞌ na manncuaꞌ, ndoꞌ mayuuꞌ na ljoꞌ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index