Search form

Lucas 12:58

58Quia na nlqueⁿ tsꞌaⁿ na quio matseintjaꞌndyuꞌ ñꞌoom nacjoꞌ, yocheⁿ na ñjomndyoꞌ nato na tsaꞌyoꞌ na nntjomndyoꞌ watsꞌiaaⁿ, queⁿndyuꞌ na cwaⁿꞌyaꞌ jom, cha tintsꞌaanaꞌ na nleiñꞌoomtsco̱o̱ꞌñê ꞌu ñꞌeⁿ ñꞌoom jo nnom jwe. Ndoꞌ jweꞌñeeⁿ nñequiaaⁿ cwenta ꞌu luee sondaro. Ndoꞌ joona nntueeꞌnaꞌ ꞌu wꞌaancjo.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index