Search form

Lucas 13:4

4Ndoꞌ joo quinꞌoom nchooꞌ ndyee nnꞌaⁿ na tja̱ quia na tioo wꞌaandye nacjoona nndyooꞌ peila Siloé, ¿aa cwilatiuuꞌyoꞌ na naⁿꞌñeeⁿ tꞌmaⁿti tyolaꞌtjo̱o̱ndyena, nchiiti chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tyomꞌaⁿ Jerusalén?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index