Search form

Lucas 14:12

12Mati tso Jesús nnom tsꞌaⁿ na tqueeⁿꞌñe jom:

—Quia na maqueⁿꞌ nnꞌaⁿ na calaꞌjomndye na nlcwaꞌyoꞌ na quiajmeiⁿꞌ oo natmaaⁿ, tilqueⁿꞌ ncꞌiaꞌ, meiⁿ nnꞌaⁿꞌ nncuꞌ, meiⁿ nnꞌaⁿꞌ na jnda̱ teitquio̱o̱ꞌ, meiⁿ naⁿtya na mꞌaⁿ nndyooꞌ. ¿Ee aa nchii nncueeꞌ xuee na majoꞌti nlꞌa joona, cha nnjoom chaꞌxjeⁿ na saꞌ ꞌu?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index