Search form

Lucas 14:3

3Ndoꞌ taxꞌeeⁿ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio nnꞌaⁿ fariseos, tsoom:

—¿Aa matyꞌiomyanaꞌ na nntseinꞌmaⁿ tsꞌaⁿ tsaⁿwiiꞌ xuee na cwitaꞌjndyee nnꞌaⁿ, oo aa ticatyꞌiomnaꞌ?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index