Search form

Lucas 17:1

Waa na teincuuꞌ na nntseiquioo jnaⁿ tsꞌaⁿ

(Mt. 18:6-7, 21-22; Mr. 9:42)

1Tso Jesús nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌoomꞌm:

—Tijoom jaawintyjeeꞌnaꞌ na ñeꞌcatseiquiaanaꞌ nnꞌaⁿ na calꞌana jnaⁿ, sa̱a̱ nntꞌuiiwiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na jnaaⁿꞌ juu nncjaachuunaꞌ nnꞌaⁿ na mati nlꞌana jnaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index