Search form

Lucas 17:37

37Quia joꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿñê, taꞌxꞌeena nnoom, jluena:

—¿Yuu cwii jom joꞌ, Ta?

Tꞌo̱o̱ⁿ ndyueena cwii ñꞌoom na tjañoomꞌ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na maxjeⁿ nntuꞌxeⁿndye naⁿꞌñeeⁿ. Tsoom:

—Yuu na meindyuaa ꞌnaⁿ to̱ꞌ, joꞌ joꞌ nntjomndye cantꞌeiⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index