Search form

Lucas 18:18

Matseineiⁿ tsaⁿtya ñꞌeⁿ Jesús

(Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31)

18Cwii tsꞌaⁿ judío na cwiluiitquieñe taxꞌee nnoom:

—ꞌU Ta na maꞌmo̱o̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ nnꞌaⁿ na ya tsꞌaⁿndyuꞌ, ¿chiuu ya nntsꞌaa cha nndaya na ticantycwii na nncwaꞌndo̱ꞌa?

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index