Search form

Lucas 19:30

30Tsoom nda̱a̱na:

—Catsaꞌyoꞌ juu tsjoom chjoo na mꞌaaⁿ ndyeyu jo nda̱a̱ꞌyoꞌ, ndoꞌ chaꞌna nntsaaquieꞌyoꞌ joꞌ, nliuꞌyoꞌ cwii snom chjoo na ñjom. Juu quiooꞌñeeⁿ meiⁿcwii ndiiꞌ tyoowaꞌljoo tsꞌaⁿ. Calacanaⁿꞌyoꞌ, nquioñꞌomꞌyoꞌ juuyoꞌ ñjaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index