Search form

Lucas 19:8

8Ndoꞌ teintyjeeꞌ Zaqueo, tsoom nnom Jesús:

—Aa ndiꞌ, Ta, xcwe ꞌnaⁿya na niom manñequiaya nda̱a̱ ndyeñeeⁿꞌ ndoꞌ xeⁿ na xꞌua̱ya ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ, jeꞌ manntseilcwa̱ꞌa ñequiee ndiiꞌ chaꞌxjeⁿ na tjeiiꞌa.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index