Search form

Lucas 21:26

26Nntsꞌaanaꞌ na tajndeiiꞌ nꞌomna ncꞌe na cwicatyuena ñequio na mꞌaaⁿꞌticheⁿ nꞌomna chiuu cwii wjaachꞌeetinaꞌ nnom tsjoomnancue. Ee nntseicwachuuꞌñenaꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿ najnda̱ na matseixmaⁿ tsjo̱ꞌluee.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index